Jdi na obsah Jdi na menu
 


Závod požárnické všestrannosti

7. 4. 2010
 

K 1 - STŘELBA ZE VZDUCHOVKY

Úkol

Střílí se na špalíčky o rozměrech 7x5x2 cm, postavené na podkladové desce. Špalíčky jsou postaveny 10 cm od sebe, ve výšce 30 cm nad zemí. Střílí se na plochu 7x5 cm. Všichni členové soutěžní hlídky střílí na pokyn rozhodčího z pěti stanovišť. Každý člen hlídky vystřelí tři rány na tři špalíčky ve vzdálenosti 10 m v poloze ležícího střelce bez pevné opory (u mladší kategorie opora povolena). Podaří-li se některému ze soutěžících povalit své tři špalíky na méně než tři rány, zbývajícími náboji nesmí vystřelit na špalíky jiného člena ani je žádnému věnovat. Každý soutěžící signalizuje ukončení střelby zdvižením ruky. Po skončení střelby posledním členem hlídky pokračuje hlídka v závodě.

K2 - ZÁKLADY TOPGRAFIE

1. úkol - každý člen hlídky si vylosuje a určí 1 topografickou značku(viz obr.)

2. úkol - hlídka zorientuje mapu pomocí buzoly

3. úkol - plní pouze starší kategorie
Hlídka si vylosuje jeden ze tří možných orientačních bodů (v terénu viditelně označených). S pomocí buzoly společně určí z označeného místa azimut viditelného bodu.

K3 - UZLOVÁNÍ

Každý člen hlídky si vylosuje jeden z těchto uzlů: TESAŘSKÝ, ZKRACOVAČKA, PLOCHÁ SPOJKA, LODNÍ, ÚVAZ NA PROUDNICI

K 4 - ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI 

Členové hlídky se rozdělí na trojici a dvojici.

1. úkol:

ve trojici provedou na jednom soutěžícím obvaz raněného kolena třícípým šátkem a přenesou jej na vzdálenost 20 m (pomocí stoličky z lidských rukou). Šátek je nutné nejprve složit dle obr. Takto připravený přiložit na ránu (koleno) a upevnit zkřížením vzadu a vytvořením libovolného uzlu vpředu nad ránou nebo na vnější straně končetiny tak, aby uzel nepřekážel zraněnému. Ošetření zranění musí odpovídat předchozímu popisu i po provedení transportu.

2. úkol:

ve dvojici znehybní jeden soutěžící druhému poraněnou horní končetinu pomocí třícípého šátku a doprovodí jej, tzv. živou berlou = nezraněnou horní končetinu položí zraněný ošetřovateli okolo krku dle obr. ošetřovatel uchopí zraněného v pase, na určitou vzdálenost. Znehybnění musí být provedeno dle nákresu na obr. , prsty zraněné ruky musí být pevně fixovány v šátku, nesmí vyčnívat více než 2 cm. Šátek je za krkem spojen pomocí libovolného uzlu a u loktu je zpevněn buď uzlem nebo pomocí spínacího špendlíku. Odsun zraněného se provádí na vzdálenost 20 m, přičemž výchozí i cílová místa přesunu mohou být na jednom místě stanoviště disciplíny. Fixace zraněné horní končetiny musí být pevná i po provedení transportu.

Organizátor soutěže může upravit disciplínu pro kategorii mladší.

 

 

K 5 - POŽÁRNÍ OCHRANA

1. Každý člen hlídky si vylosuje jednu grafickou značku technických prostředků PO a přiřadí ji k odpovídajícímu prostředku


2. každý člen hlídky si vylosuje 1 obrázek a ústně k němu určí jeden vhodný a jeden nevhodný hasební prostředek. Prostředky užité jiným členem družstva se mohou opakovat.

K 6 - PŘEKONÁNÍ PŘEKÁŽKY PO VODOROVNÉM LANĚ

Úkol

Každý člen hlídky překoná ručkováním nebo jiným libovolným způsobem na laně zavěšeném bezpečně mezi dvěma stromy vzdálenost 3 m kategorie mladší a 4 m kategorie starší (tuto vzdálenost musí překonat ruce závodníka).

 

 

 
 
 

Náhledy fotografií ze složky Závod požárnické všestrannosti